MěÚ Varnsdorf - oddělení dopravy a siln.hospodářství - opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a silnicích II. a III. třídy (havarijní poruchy na inženýrských síti a provádění běžné údržby).

Czech POINT


Výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů

Podání vůči státní správě

Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby
a naopak

Založení a správa datové schránky

...a další.