LESY ČR - oznámení o použití chem. přípravku Alfametrin ME

V průběhu měsíce května a června bude bude provedeno chem. ošetření sazenic smrku ztepilého a borovice lesní proti škodám klikohorem borovým.

Czech POINT


Výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů

Podání vůči státní správě

Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby
a naopak

Založení a správa datové schránky

...a další.