Záměr obce prodat pozemek p.p.č. 2292 k.ú. Horní Podluží celkem o výměře 172 m2

Czech POINT


Výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů

Podání vůči státní správě

Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby
a naopak

Založení a správa datové schránky

...a další.