Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 – 2023 a Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017

Czech POINT


Výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů

Podání vůči státní správě

Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby
a naopak

Založení a správa datové schránky

...a další.