Záměr obce na prodej p.p.č. 116/1 k.ú. Rybniště celkem o výměře cca 1493 m2

Czech POINT


Výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů

Podání vůči státní správě

Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby
a naopak

Založení a správa datové schránky

...a další.