Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Rybniště na období 2019 - 2020

Czech POINT


Výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů

Podání vůči státní správě

Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby
a naopak

Založení a správa datové schránky

...a další.