Zpráva o nakládání s odpadem v roce 2022

Z Rybniště bylo v loňském roce odvezeno téměř 162 tun odpadu, z toho se vyseparovalo 52 tun.

Z Rybniště bylo v loňském roce odvezeno téměř 161,547 tun odpadu. Z toho se vyseparovalo 52,441 tun, a to takto:

- nápojový karton                  0,046 t

- plastové obaly                   15,595 t

- kovové obaly                       0,109 t

- železo a ocel                        3,220 t

- skleněné obaly                    10,52 t

- papír a lepenka                 16,365 t

- oděvy                                    2,388 t

- nebezpečný odpad             0,468 t

- izolační materiály                3,730 t

----------------------------------------------------------------------------------

Za vývoz separovaného odpadu obec zaplatila 217.347,- Kč. Směsného komunálního odpadu (vývoz popelnic a odvoz pytlů s logem AVE) bylo z obce odvezeno 79,416 tun a obcí bylo svozové firmě zaplaceno 342.505,- Kč.

Objemného odpadu – velkoobjemový kontejner ve sběrovém dvoře -  bylo odvezeno 29,69 tun a obec uhradila 125.496,- Kč.

Dále bylo z obce odstraněno 0,468 tun nebezpečných odpadů. Úhrada svozové firmě byla 13.156,- Kč.

Na příjmové straně odpadového hospodářství naší obce se promítá příspěvek obci od obalové společnosti EKOKOM, která nám vyplácí „odměny“ za třídění a ty se loni vyšplhaly na 167.568,- Kč. Dalším příjem je za šrot, který je odvážen naším vozidlem do Kovošrotu ve Varnsdorfu. Za loňský rok jsme utržili 20.805,- Kč. Nejvyšším příjmem obce jsou platby od občanů, které v loňském roce v souhrnu činily 475.586,- Kč (směsný komunální odpad – popelnice, velkoobjemový odpad ve sběrném dvoře, bioodpad, nebezpečný odpad).

Celkové náklady na systém sběru, třídění a likvidace odpadů se v roce 2022 v naší obci vyšplhaly na 698.803,- Kč a obec za zajištění těchto služeb utržila 663.959,- Kč. Ztráta obce na odpadovém hospodářství je tedy 34.844,- Kč, což je 5,00%.