Zážitky v Českosaském Švýcarsku 2019/2020

Autor textů Rostislav Křivánek Vás zve k listování a "toulání" v Zážitcích Českého Švýcarska 2019/2020: "Málo se to ví, ale stránky, které vás čekají, jsou kouzelné. Až jimi budete listovat, zavřete na chvíli oči, zatajte dech, a slova vás přenesou na místa křehké a malebné krásy. Až kouzlo pomine, bude už jen na vás, obujete-li dobré boty a vydáte se zažít to, o čem jste před chvílí četli."

O Rybništi se dočtete na str. 56.

Brožuru je možné si v elektronické podobě stáhnout nebo přečíst zde na webových stránkách o.p.s. České Švýcarsko.