Zákaz vstupu do lesa

Rada města Varnsdorf rozhodla z bezpečnostních důvodů na 3 měsíce omezit volný pohyb občanů v lesích na varnsdorfsku.

Až do 31. ledna je v souvislosti s vichřicí Herwart vyhlášen zákaz vstupu do lesa. Toto opatření se vztahuje na všechny lesní porosty na území obcí Varnsdorf, Dolní a Horní Podluží, Rybniště a Chřibská a navazuje tak na zákaz vstupu do lesa na rumbursku - zákaz tedy platí na celé území Šluknovského výběžku bez rozlišení vlastnictví. V lesích se hojně vyskytují zlomy, vývraty a zavěšené stromy, jejichž odstranění si vyžádá delší dobu. Situace neumožňuje veřejnosti pohyb po lesích s potřebnou mírou bezpečnosti.


Tento zákaz se nevztahuje na osoby, které jsou pověřeny odstraněním následků této kalamity, tedy na těžaře a lesní společnosti.