Výzva nájemcům hrobových míst na hřbitově v Rybništi

V souvislosti s novelou zákona o pohřebnictví jsme museli zaktualizovat řád veřejného pohřebiště obce Rybniště. Po předchozím souhlasu Krajského úřadu Ústeckého kraje ho nyní s účinností od 1.7.2020 vydalo Zastupitelstvo obce Rybniště.

Nový řád obsahuje mimo jiné změnu nájemného za hrobová místa. Způsob stanovení výše nájemného se zjednodušil (malé hroby 60,- Kč za rok  a velké hroby (od 7 m2 a více) 100,- Kč za rok).

 

Revizí stávajících nájemních smluv na hrobová místa byly zjištěny nesrovnalosti, které je třeba odstranit. V řadě případů nemáme kontakty na současné (žijící) nájemce nebo nám chybí informace do evidence související s provozováním pohřebiště, kterou je obec povinna vést.

Prosíme Vás proto o součinnost! Pokud víte o tom, že vaše rodina užívá hrobové místo v Rybništi, kontaktujte Obecní úřad Rybniště (paní Simonu Hamerskou, tel: 412381121 nebo email: obec@obecrybniste.cz, abyste domluvili, co je třeba, aby se vše dalo do souladu. Děkujeme za spolupráci!

 

 

Informace o hřbitově v Rybništi najdete zde.