COVID 19 - v Ústeckém kraji se zavádí mimořádná opatření

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje s platností od 24.7.2020 nařizuje zákaz pohybu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb.

 

Celý text mimořádného opatření č. 1/2020 je k dispozici na úřední desce

 

 

SLEDUJTE OFICIÁLNÍ A AKTUALIZOVANÉ INFORMACE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH VLÁDY ČR nebo na speciálních stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR https://koronavirus.mzcr.cz/