Nouzový stav skončil, platí mimořádná opatření!

Po skončení nouzového stavu, který byl vyhlášen dne 12. března 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, opakovaně prodloužen se souhlasem Poslanecké sněmovny až do 17. května 2020, platí na území České republiky mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru na území ČR.

SLEDUJTE OFICIÁLNÍ A AKTUALIZOVANÉ INFORMACE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH VLÁDY ČR nebo na speciálních stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR https://koronavirus.mzcr.cz/