NOUZOVÝ STAV A ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU OSOB

Nouzový stav je vyhlášen do 11.4! Přehled toho, jak jednat a co je povoleno v rámci nouzového stavu dle platných mimořádných opatřeních zpracovalo Ministerstvo zdravotnictví.

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30. dnů.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE ke koronaviru SARS-CoV-2 NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH VLÁDY ČR nebo na speciálních stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR https://koronavirus.mzcr.cz/

 

MANUÁL PRO OBČANY: PRÁVA A POVINNOSTI ZA NOUZOVÉHO STAVU