Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Rybniště

Téměř bez zájmu veřejnosti se v úterý 30.10.2018 v 18 hod. nově zvolení zastupitelé sešli v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rybništi na ustavujícím zasedání. Zastupitelstvo obce Rybniště potvrdilo do funkce starosty obce pana Ing. Romana Forferu a do funkce místostarostky paní Bc. Petru Vojtěchovou.

Na zasedání byli také jmenováni členové Finančního a kontrolního výboru.

Usnesení ze zasedání je zveřejněno na úřední desce nebo je k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě.