Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

Český statistický úřad oznamuje, že se bude konat sčítání lidu, domů a bytů. Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021.

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“).

Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. Sčítání podléhá: a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana, b) každá další fyzická osoba, která je na území České republiky v rozhodný okamžik přítomna, c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje Český statistický úřad.

 

Základní informace o sčítání je zveřejněna na úřední desce obecního úřadu. Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz.