Roušky v Rybništi

Také v Rybništi se našly šikovné ruce, které šily a šijí roušky pro všechny.

Velmi jim děkujeme a vážíme si této pomoci!
Necelou stovku kusů jsme v pátek 20.3. předali do místní samoobsluhy, kde jsou zdarma k rozebrání. A případně budeme doplňovat dle možností. 

Pokud byste doma našli užitečný materiál pro výrobu roušek, ozvěte se na obecní úřad. Předáme švadlenám.