Rekonstrukce místní komunikace z dotace

Dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 350 tis. Kč pomohla obci dokončit rekonstrukci místní komunikace nad nádražím. Stavební práce prováděla firma DOKOM FINAL Děčín a byly dokončeny dnem 13.11.2017. Celkové náklady činily přes 700 tis. Kč.

Byl opraven úsek dlouhý 390 m o průměrné šířce 2,5 m položením nové asfaltobetonové vrstvy.

 

 

Projekt "117D815005681 Oprava části MK v Rybništi" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.