Prořezání průjezdného profilu místních komunikací

Obec Rybniště upozorňuje všechny občany, chalupáře a majitele pozemků na nutnost odstranění větví od keřů či stromů, které přerůstají do průjezdného profilu místních komunikací.

Nebude-li tak učiněno majiteli těchto dřevin, dojde v měsíci prosinci k ořezání zasahujících větví do komunikací pracovníky obecního úřadu. Toto ořezání je nutné nejen z důvodu bezpečnosti silničního provozu na místních komunikacích, ale i z důvodů provádění zimní údržby místních komunikací traktory. V neposlední řadě větve rovněž překážejí popelářskému vozu, který pak na některých místech vyjíždí z cesty mimo svůj přirozený profil, neboť se zasahujícím dřevinám uhýbá.