POZVÁNKA: Vánoční koncert a obecní vánoční besídka

Vánoční koncert žáků ZŠ Rybniště s kapelou Z5 a poté obecní vánoční besídka v sobotu 17.12.2022. Sejdeme se od 17 hodin v kulturním domě, děti zazpívají vánoční koledy a písničky a poté můžeme pobýt pospolu za hudebního doprovodu kapely a se sladkým občerstvením.

K vánoční besídce patří stromeček a ke stromečku dárečky... Pomůžete nám naplnit vánoční stromeček dárky, které budou věnovány spolku na pomoc lidem se zrakovým postižením "Život jde dál"? Přispět můžete na místě drobným finančním darem nebo můžete přinést nějakou psí dobrotu pro vodícího psa Nabuchodonozora.

Akce byla podpořena v rámci programu Podpora komunitního života na venkově pro rok 2022.