Letošní zápis do základní školy

V souladu s opatřením MŠMT proběhne zápis pro školní rok 2020/2021 bez osobní přítomnosti dětí. Podání žádostí o přijetí / o odklad proběhne rovněž bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte.

Termín podání žádostí: od 1.4. -  do 8.4. 2020.

Formuláře a další informace naleznete na stránkách školy www.zsrybniste.cz