Pomoc Místní akční skupiny Český sever podnikatelům

Místní akční skupina Český sever rozšířila nabídku pomoci podnikatelským subjektům v území MAS. Pomáhají se zpracováním žádostí, poskytují poradenskou činnost pro OSVČ a podnikatele ze všech oborů (cestovní ruch, řemeslníci, hospody,…). Každý žadatel se na MAS může obrátit s žádostí o pomoc v programech COVID, „25“, dotační program kraje, žádosti na MPO.

Zde hodlají jako pomoc pro občany a drobné živnostníky v našem území průběžně uveřejňovat aktuální, užitečné a dostupné informace, které napomohou k lepší informovanosti a orientaci v současném dění. Jednotlivé zprávy současně vkládají na facebookové stránky MAS Český sever.

www.masceskysever.cz/coronavirus

 

Místní akční skupina Český sever rozšířila nabídku pomoci podnikatelským subjektům v území MAS. Pomáhají se zpracováním žádostí, poskytují poradenskou činnost pro OSVČ a podnikatele ze všech oborů (cestovní ruch, řemeslníci, hospody,…). Každý žadatel se na MAS může obrátit s žádostí o pomoc v programech COVID, „25“, dotační program kraje, žádosti na MPO.