PF 2019

Přejeme vám, abyste v čase adventním zapalovali plamínky lásky, rodinné sounáležitosti, klidu a pohody. Přejeme vám krásný předvánoční čas, příjemné prožití Vánoc se spoustou setkání s vašimi blízkými a v roce 2019 více radosti ze života...

 

PS: Motivem pro letošní Péefko obce se stal úžasný betlém malovaný dětmi z naší družiny. Zdobí také prostor pod obecním stromečkem. Moc děkujeme.