Úhrada za komunální odpad

Od 1.5.2018 dojde v obci Rybniště ke změně úhrady za odvoz a likvidaci komunálního odpadu od fyzických osob. Úhrada bude provedena vždy při nákupu známky na popelnici. Konkrétní informace najdete v přiloženém oznámení.