Nové vydání (pod)Vodníka putuje do poštovních schránek

A v barevné verzi je zveřejněn na webových stránkách obce.

https://www.obecrybniste.cz/obec-rybniste/casopis/

Krátce z obsahu červencového čísla:Co připravujeme - na co se můžeme těšit? Informace z řádného zasedání zastupitelstva obce. Výzva nájemcům hrobových míst na hřbitově v Rybništi. O dotacích. Výběr z událostí Policie ČR. Klubovna Rybniště. O Dráze národního parku.