Ohlédnutí za investicemi roku 2017

I když Vás na stránkách našeho časopisu pravidelně informujeme o všem podstatném, co se v obci děje, dovolte nám se krátce vrátit k podstatným investicím a opravám, které se v uplynulém roce podařilo v naší obci zrealizovat.

Dotačně byl minulý rok podstatně chudší než rok 2016. Jediná proplacená dotace byla z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu místní komunikace „za nádražím“. Oprava celkově vyšla na 704.650,- Kč, dotace byla ve výši 50 %, tj. 352.325,- Kč.

Dále se položil nový asfaltový koberec v ulici před uhelnými sklady a stavebninami. Tento povrch vyšel na 286 tis. Kč. Chtělo by se říci konečně, neboť obě akce byly asi třikrát odloženy a to především kvůli železničářům, resp. stavbařům, kteří modernizovali trať na Rumburk, a jejich těžká technika by nám nově položený asfalt ihned poničila. Díky všem dotčeným za trpělivost!

Určitě Vám neušlo, že jsme opravili autobusové zálivy u pošty, což v součtu vyšlo na 203 tis. Kč, dále se asfaltovaly výtluky po obci za 56,5 tis. Kč a provedlo se několik dalších menších oprav propustků, příkopů, štěrkových povrchů, odvodnění a dopravního značení. Celkově se do místních komunikací loni investovalo 1,305 mil. Kč.

V naší škole byla dokončena obnova školní družiny v 3.NP, na kterou bylo krajem poskytnuto 300 tis. Kč již v roce 2016, nicméně většina stavebních prací proběhla v loňském roce a to ve výši 839 tis. Kč. Dále se během léta zrekonstruovala herna v mateřské škole nákladem cca.  210 tis. Kč. K tomu je ještě nutno připočítat výdaje ve výši cca. 101 tis. Kč na částečně nový nábytek. Do těchto částek ještě nejsou promítnuty platy zaměstnanců obce, kteří se významnou měrou do rekonstrukčních prací ve škole zapojili.

Další významnou investicí bylo provedení nového veřejného osvětlení ve třech lokalitách v obci, kde byla do té doby v noci „tma“. Na „Nové Vsi“ byla osvětlena ulice k p. Hnutovi pěticí lamp, od křižovatky u p. Merežkové směrem ke hřišti byly osazeny 2 lampy a nejvíce nových světelných bodů (12 lamp) je umístěno v ulici kolem Forferových, Merežkových až k Vávrovým, což už je na hlavní silnici na Horní Chřibskou. Všechny tři etapy vyšly obecní pokladnu na 594.519,- Kč. Mimo takto zásadní investici v oblasti veřejného osvětlení jsme vyměnili některé již dosloužilé lampy, některé lampy přidali ve „slepých místech“ a konečně došlo k osazení nového rozvaděče u bývalé pily.

Ze svého rozpočtu obec realizovala ale i další akce, především v bytovém fondu. V Nové Chřibské byly na č.p. 97 vyměněna stará okna za nová plastová v celkovém nákladu 353 tis. Kč. V rámci bytového fondu došlo k dalším dílčím opravám v souhrnné výši cca. 327 tis. Kč. Pořád tedy platí, že „co na bytech vybereme, to do nich vracíme“, někdy více, někdy méně, ale průměrně je bytový fond přibližně finančně vyrovnaný.

Začalo se s přípravou zavlažování fotbalového hřiště. Byla odvrtána studna, připravila se projektová dokumentace a momentálně probíhá stavební řízení na studnu. Celkové náklady dosáhly 82 tis. Kč, letos se bude pokračovat.

Významnou částkou v souhrnu 145 tis. Kč byly také proplaceny projekční práce a to na přípravě dotace na zateplení a změně zdroje tepla Kulturního domu a dále na studii veřejného prostranství mezi kostelem, obecním úřadem a školou.

Ing. Roman Forfera, starosta obce