Nález věci

Obecní úřad Rybniště oznamuje, že se 14.6. našla dámská taštička na drobné s obsahem.

Vlastník si ji může vyzvednout na obecním úřadě nejpozději do 3 let od vyhlášení nálezu, tedy do 14. 6. 2024. Po té vlastnické právo k věci nabývá obec.

Věc si lze vyzvednout pouze po její identifikaci, včetně obsahu.