MILOSTIVÉ LÉTO

K 30. červenci byla ve Sbírce zákonů ČR uveřejněna novelizace Občanského a exekučního řádu. Jednou z částí zákona, kterým byly novelizovány uvedené předpisy, bylo ustanovení tzv. „Milostivého léta“, které platí pro období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022.

„Milostivé léto“ dává dlužníkům jedinečnou a jednorázovou příležitost zaplatit své exekučně zažalované pohledávky vůči státu, obcím a jiným veřejnoprávním věřitelům bez sankcí a příslušenství.

Během něj mohou lidé snadněji ukončit stovky tisíc exekucí, které v minulosti vznikly z veřejnoprávních dluhů. Nesplacené závazky, které mezitím mnohdy narostly na několikanásobky původního dluhu, půjde vymazat během tří měsíců za zvýhodněných podmínek. V případě uhrazení zbývající jistiny (původního dluhu) a nákladů 907,50 Kč (750 Kč + DPH) do 28. ledna 2022, ten exekuci ukončí. Týká se to dluhů, které mají lidé vůči veřejné správě, a to včetně institucí s jakýmkoli státním podílem nebo třeba podniků s účastí města. Konkrétně jde třeba o dluhy za dopravními podniky, zdravotními pojišťovnami nebo třeba i za energetickou společností ČEZ.

Lidé v dluhových pastech by si tedy měli zapamatovat, že mezi 28. říjnem 2021 až 28. lednem 2022 mají jedinečnou a časově omezenou nabídkou, jak se za lepších podmínek vypořádat s některými dluhy. 

Pokud si nejste jisti, jestli se „Milostivé léto“ týká i Vás, potřebuje poradit, jak zjistit komu dlužíte, nebo Vám celý proces připadá složitý a nechce nic pokazit, můžete se obrátit např. na dluhovou PORADNU V KOSTCE (komunitnicentrum.com) nebo přes webové stránky Jak přežít dluhy (https://www.jakprezitdluhy.cz/

Převzato z tiskové zprávy Ústeckého kraje, redakčně upraveno.