Milostivé léto je zpět

Milostivé léto poběží od 1. 9. do 30. 11. 2022.

Jde o šanci, jak se zbavit některých exekucí tím, že zaplatíte původní dluh navýšený o administrativní poplatek a stát Vám odpustí veškeré sankce, úroky z prodlení a další náklady. Dluh, který exekutor vymáhá, se díky tomu může výrazně snížit.

Ověřte si, zda můžete ukončit svoje exekuce!

https://milostiveleto.cz/