MAS Český sever vyhlásila Výzvu č. 5 k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 23. dubna 2019 do 31. května 2019 prostřednictvím Portálu farmáře. Bezplatný seminář pro žadatele se koná v pondělí 29. dubna od 10 hodin v zasedací místnosti MAS Český sever, Národní 486, Varnsdorf.

Celková alokace výzvy 10 335 582 Kč bude rozdělena na projekty v rámci těchto fichí:

Fiche 116 (vazba na Článek 26) - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh, alokace činí 5 000 000 Kč

Fiche 117 (vazba na Článek 19.1.b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, alokace činí 4 375 582 Kč

Fiche 126 (vazba na Článek 14) - Předávání znalostí a informační akce, alokace činí 960 000 Kč

 

Zájemce o účast na semináři žádáme o zaslání zprávy na info@masceskysever.cz, kapacita zasedací místnosti je omezena.

 

Více informací najdete také na webových stránkách MAS Český sever www.masceskysever.cz.