Kotlíkové dotace a půjčky

Pokud přemýšlíte nad výměnou neekologického kotle, abyste neporušili zákaz používat kotle 1. a 2. emisní třídy od 1. září 2022, pak je pro vás tato informace.

Ústecký kraj připravuje podmínky 4. výzvy "Kotlíkových dotací" a předpokládá, že počátkem července budou vyhlášeny na úřední desce a zveřejněny na internetových stránkách Krajského úřadu Ústeckého kraje. Příjem žádostí od fyzických osob (majitelů rodinných domů na území Ústeckého kraje) bude zahájen 16. 9. 2019. Žádost bude podávána pouze elektronicky.

Předmětem podpory bude výměna starého neekologického kotle na uhlí za tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu (s ruční nebo samočinnou dodávkou paliva).

Další informace najdete zde.

 

V souvislosti s kotlíkovými dotacemi přišlo Ministerstvo životního prostředí s pilotním projektem a umožňuje obcím a  městům v  Ústeckém kraji prostřednictvím Státního fondu životního prostředí získat pro občany tzv. “kotlíkovou“ půjčku (až 200 tis. Kč na každou výměnu). Podmínkou je výměna kotle prostřednictvím podání žádosti o dotaci na příslušné krajské pracoviště. Tato půjčka k předfinancování výdajů je bezúročná.

Ti, kdo mají zájem o předfinancování výměny kotle (získání kotlíkové půjčky), ať se obrátí na obecní úřad – místostarostku Bc. Petru Vojtěchovou,  tel.: 412381121, email: mistostarosta@obecrybniste.cz k nahlášení předběžného zájmu o získání této formy financování, případně dalších informací.