Komunální volby 2018

Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční dne 5.10.2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 6.10.2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání voleb v Rybništi je volební místnost v budově Obecního úřadu v Rybništi, Rybniště čp. 33 pro voliče bydlící v obci Rybniště.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. O způsobu hlasování bude volič poučen na informačním letáku k volebním lístkům.

Pro volby do zastupitelstva obce Rybniště byly zaregistrovány dvě kandidátní listiny (seřazeny v abecedním pořádku):

Hnutí nezávislých kandidátů pro rozvoj obce Rybniště

1. Ing. Roman Forfera, 40, starosta obce,

2. Bc. Petra Vojtěchová, 40, místostarostka obce,

3. Jan Severin Solar, strojník SčVK a zemědělec,

4. Martin Weiner, 42, lesní NP ČŠ,

5. Ing. Jan Slavík, Ph.D., 40, vysokošk. učitel a výzkum. prac.,

6. Jiřina Chroustovská, 63, důchodce,

7. Karel Masopust, 64, podnikatel,

8. František Chlubna, 34, policista,

9. Mgr. Blanka Klorová, 34, učitelka ZŠ.

 

Sdružení pro občany a obec Rybniště

1. Josef Slavík, 65, důchodce,

2. Bohumír Reitz, 54, údržbář,

3. Václav Meloun, 71, důchodce,

4. Jaroslava Fišerová, 73, důchodce,

5. Marie Petrová, 45, vlakvedoucí,

6. František Ovčáčík, 69, důchodce,

7. Miroslav Chlubna, 66, důchodce.

 

Veškeré informace k volbám můžete také sledovat na stránkách Českého statistického úřadu.