Jaké bude centrum obce Rybniště?

Projekční ateliér Kontinual zpracovává finální variantu studie.

Dne 24.4.2017 se za nevelkého zájmu občanů konala veřejná diskuse o budoucí podobě centra obce Rybniště. Na setkání byly představeny dvě varianty studie veřejného prostoru obecního parku a souvisejících pozemků u kostela a samoobsluhy. V následné diskuzi byly pojmenovány pozitiva i negativa obou variant a odhlasovány dílčí požadavky pro zpracování finální varianty. Ta bude k dispozici a představena během září letošního roku.