Integrované šetření v zemědělství 2020

Od 1. září až do konce listopadu se v Česku uskuteční Integrované šetření v zemědělství. Plošný zemědělský cenzus letos probíhá ve všech státech Evropské unie. Jeho výsledky poslouží také pro formování domácí i celoevropské zemědělské politiky.

Zemědělské subjekty sídlící v obci může navštívit tazatel ČSÚ. Týká se fyzických osob s malým rozsahem zemědělské výroby. Zemědělským podnikům bude výkaz zaslán do datové schránky.

Více informací na letáku nebo zde: https://www.czso.cz/…/czso/csu-zahajuje-plosny-zemedelsky-c…