INFORMACE K OTEVŘENÍ ZŠ a MŠ

INFORMACE K OTEVŘENÍ ZŠ 25. května 2020 a MŠ 11. května 2020

 

Vážení rodiče,

od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků ZŠ na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. Nadále bude pokračovat distanční výuka.

 

Od 11.5. bude otevřena také MŠ.

 

Provoz školy (ZŠ i MŠ) musí splňovat upravené provozní podmínky, které reagují na aktuální krizová a mimořádná opatření, a jejichž cílem je ochrana zdraví všech zúčastněných.

Jednou z povinností rodičů bude podepsat čestné prohlášení v předepsaném znění.

 

Více na webu školy www.zsrybniste.cz.