Dětský den oslavíme pohádkovým lesem

Začíná se v sobotu 2.6.2018 ve 14 hodin na fotbalovém hřišti v Rybništi.